0
Dag
0
Uur
0
Minuut
0
Seconde

Algemene Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze treft u op onderstaande pagina's aan. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.